Informacja dotycząca otwarcia biblioteki w soboty w 2023r.

Zgodnie w wymogami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego MGBP w Małogoszczu będzie otwarta w 1/2 sobót tj 26 sobót w roku. Poniżej przedstawiamy dni i godziny otwarcia biblioteki w soboty w I kwartale 2023 r. W tym roku otwieramy również bibliotekę w Kozłowie (6 sobót w roku) M. Kot