Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Małogoszczu

Kontakt

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Małogoszczu
ul. Jaszowskiego 3 A

28-366 Małogoszcz
tel (41) 386 01 38
fax. (41) 386 01 50
email: bibliotekamalogoszcz@op.pl

Godziny otwarcia

Małogoszcz
Pon.            8.00-16.00
Wt.             8.00-16.00
Śr.               8.00-16.00
Czw.            8.00-16.00
Pt.               7.00-15.00

Dyrektor: Marta Kot

 

   

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Małogoszczu, ul. Jaszowskiego 3A, tel. 41 386 01 38, e-mail: bibliotekamalogoszcz@op.pl
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Łukasz Szwarc PROcessor Outsourcing IT, e-mail: processor@poczta.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu
  Scroll to Top
  Skip to content