Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Małogoszczu

O BIBLIOTECE

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Małogoszczu

Biblioteka Publiczna w Małogoszczu została otwarta 17 grudnia  1947 roku i swą działalność rozpoczęła pod nazwą Gromadzka Biblioteka. Początkowo mieściła się w szkole usytuowanej na miejscu dawnej Betani. Kierownikiem biblioteki był wówczas Roman Kamiński – nauczyciel matematyki. Od 1 stycznia 1952 roku biblioteka została przeniesiona do budynku urzędu gminy mieszczącego się w Rynku. Nastąpiła również zmiana kierownika biblioteki. Została nim Anna Kowalczyk, która na tym stanowisku pracowała do 1996r. W latach 50 – tych w każdej wsi  funkcjonował punkt biblioteczny. Do 1952r. biblioteka wraz z punktami bibliotecznymi posiadała 1 000 woluminów. W 1955 roku w wyniku reorganizacji gmin od gminy Małogoszcz oddzielono trzy wsie, w związku z czym księgozbiór zmniejszył się, bowiem książek z punktów nie zwrócono. W latach 60 – tych i 70 – tych biblioteka poszerza swoją działalność o filie biblioteczne. Z punktów bibliotecznych w Lasochowie, Ludwinowie, Wiśniczu i Kozłowie powstaje jedna biblioteka filialna w Kozłowie. Również w Złotnikach i Żarczycach Dużych utworzono filie biblioteczne, które funkcjonują po dzień dzisiejszy. W 1970 roku biblioteka w Małogoszczu zostaje przeniesiona na ulicę Warszawską 11. Tam funkcjonuje pięć lat do 1975r., potem zostaje przeniesiona na Osiedle do Domu Młodego Robotnika. Na początku 1991 roku nastąpiły zmiany organizacyjne bibliotek. Biblioteka podporządkowana została samorządowi i wójtowi małogoskiemu a merytorycznie Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach. Jej lokum stanowił Urząd Gminy przy ul. Jędrzejowskiej 15. W 1996r. nastąpiła zmiana statusu biblioteki, która stała się Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną, gdzie funkcję dyrektora objęła Grażyna Skrobot. W 2021 roku dyrektorem biblioteki została Marta Kot. Od 2006 roku biblioteka mieści się w nowo wybudowanym Ratuszu Miejskim przy ul. Jaszowskiego 3A i jest samorządową instytucją kultury. Ogólna powierzchnia biblioteki wynosi 120 m². Biblioteka zajmuje pięć pomieszczeń na parterze: wypożyczalnię, czytelnię, czytelnię internetową, pokój dyrektora oraz pomieszczenie socjalne. Jest również dostosowana dla osób niepełnosprawnych.  Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Małogoszczu zatrudnia 5 bibliotekarek, z czego trzy osoby pracują w filiach bibliotecznych, mieszczących się w budynkach szkół, dzięki czemu istnieje ścisła współpraca z  bibliotekami szkolnymi, umożliwiając dzieciom i młodzieży dostęp do większego i bogatszego księgozbioru, jakimi dysponują filie i który jest sukcesywnie wzbogacony w miarę posiadanych i pozyskiwanych środków finansowych.

Biblioteka pomimo trudnych warunków pracy od początku swojego istnienia rozpoczęła działalność kulturalno-oświatową. Były to spotkania autorskie z lokalnymi literatami (E. Kosikiem A. Błachucką, S. Rogalą, S. Nyczajem, S. Szymkiewicz).  Na początku funkcjonowania biblioteki najpopularniejszą formą popularyzacji książki było głośnie czytanie bajek, dyskusje na temat przeczytanych książek oraz filmów. W latach 80-tych ciekawą formą pracy z czytelnikiem były seanse filmowe dla dzieci i młodzieży oraz pokazowe lekcje szycia, wyszywania i dziergania szydełkiem. Organizowano również wieczory sławnych Polek. Obecnie MGBP wraz z filiami prowadzi różne formy pracy z czytelnikiem: m.in. rozmowy i dyskusje o książkach; godziny bajek, pogadanki, spotkania autorskie, spotkania walentynkowe i mikołajkowe, Maj miesiącem książki. Na prośbę czytelników kieruje doborem literatury; udziela pomocy wyszukując i udostępniając materiały uczniom przygotowującym się do konkursów, olimpiad przedmiotowych, a także egzaminów gimnazjalnych i maturalnych; otacza opieką uczniów stroniących od książki starając się zaproponować ciekawą publikację; dąży do wyrabiania nawyku samodzielnego korzystania z literatury na interesujący czytelnika temat.

Działalność kulturalno-oświatowa biblioteki została doceniona. W 2008 Biblioteka została nominowana do nagrody „Biblioteka Roku” natomiast Burmistrz Miasta i Gminy Jan Głogowski otrzymał statuetkę Bibliomana za modernizację bazy lokalowej i poprawę wizerunku biblioteki publicznej w gminie.

MGBP w Małogoszczu gromadzi i udostępnia materiały biblioteczne czytelnikom z terenu gminy Małogoszcz, co stanowi realizację jej podstawowych celów statutowych. Swoje zbiory biblioteka udostępnia bezpłatnie każdemu obywatelowi, niezależnie od miejsca zamieszkania, wykształcenia i pochodzenia społecznego, dążąc do rozwoju i promocji czytelnictwa wśród wszystkich mieszkańców miasta i gminy Małogoszcz.

Zbiory biblioteki składają się z dokumentów tekstowych: książek, czasopism, gazet, dokumentów życia społecznego oraz publikacji regionalnych. Obejmuje wydawnictwa z zakresu literatury pięknej: polskiej i obcej, literatury niebeletrystycznej, literatury popularnonaukowej ze wszystkich dziedzin wiedzy oraz wydawnictwa dla dzieci i młodzieży. Dla potrzeb czytelników prowadzona jest również prenumerata 5 tytułów czasopism o zróżnicowanej tematyce.

W MGBP w Małogoszczu działają dwa Dyskusyjne Kluby Książki. Najdłużej działającym klubem (od 2007r.) jest DKK w Żarczycach Dużych. Moderatorem klubu jest p. A. Stańczyk. Do tej pory odbyło się  89 spotkań. W ramach DKK odbyło się 8 spotkań autorskich (z Ewą Nowak, Grażyną Bąkiewicz, Grzegorzem Kasdepke, Renatą Piątkowską, Martą Fox, Kaliną Jerzykowską, Barbarą Gawryluk, Agnieszką Frączyk) (stan 31.12.2018 r.)
W 2008 roku bibliotekarka Anna Stańczyk przez Instytut Książki została zaproszona na Zlot Ludzi Książki – Spotkanie moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki, które się odbyło 15 września w Teatrze Narodowym w Warszawie. W ramach Dyskusyjnych Klubów Książki  w 2010 roku klub otrzymał w nagrodę- wyjazd do Teatru im. Żeromskiego w Kielcach na spektakl “Ania z Zielonego Wzgórza”. Biblioteka  brała  udział w konkursie  literackim “Fraszka król gęsiego pióra”  organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Jędrzejowie wówczas zajęliśmy II miejsce. Natomiast w  III Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Feliksa Raka czytelniczki biblioteki zajęły: II miejsce i I wyróżnienie.

W 2010 powstał DKK  w Małogoszczu. Odbyło się 14 spotkań z klubowiczkami. W ramach DKK odbyło się spotkanie autorskie z Izabelą Sową. Obecnie DKK w Małogoszczu zawiesił swoją działalność.

W 2011r. swą działalność rozpoczął DKK w filii bibliotecznej w Kozłowie. W 2016r. odbyło się spotkanie autorskie z Karoliną Wilczyńską oraz 58 spotkań DKK (stan 31.12.2019 r.). Moderatorem klubu jest p. D. Machnik.

Równolegle z działalnością podstawową kontynuowany jest rozwój komputeryzacji biblioteki i filii terenowych. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Małogoszczu wdraża program biblioteczny MATEUSZ, co w przyszłości przyczyni się do łatwiejszego i nowocześniejszego korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Obecnie do katalogu bibliotecznego wprowadzonych jest ok. 90% wszystkich zbiorów

Bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży cieszy się czytelnia internetowa, która powstała w 2005r. w ramach programu „Ikonk@”, ale z biegiem lat przekazane komputery parametrowo nie spełniały oczekiwań czytelników, dlatego też od 2011r. biblioteka w Małogoszczu posiada pięć nowych stanowisk komputerowych, biblioteki filialne po dwa stanowiska komputerowe dla czytelników z dostępem do Internetu. Sprzęt został zakupiony w 70% ze środków unijnych oraz pozyskany w ramach uczestnictwa biblioteki w II rundzie Programu Rozwoju Biblioteki. Użytkownicy korzystają z Internetu nieodpłatnie w godzinach pracy biblioteki. Dzięki sprzętowi komputerowemu w 2012r. organizowane były warsztaty komputerowe „Podstawy obsługi komputera i Internetu” dla seniorów oraz prezentacje multimedialne dla dzieci i młodzieży np. „Zabytki gminy Małogoszcz”, „Zwyczaje i obyczaje mieszkańców Małogoszcza”, „Budowa książki, rola ilustracji, bajki naszego dzieciństwa, zgadywanki-rymowanki”.

W ostatnich latach 2011/2012 MGBP w Małogoszczu zrealizowała dwa projekty unijne w ramach PROW 2007-2013. Pierwszy miał na celu wydanie pozycji książkowej „Widok z kalenicy. Pogwarki z Jarowy Góry” – A. Błachuckiej, drugi natomiast „Utworzenie kawiarenek internetowych z bezpłatnym dostępem do Internetu na terenie gminy Małogoszcz”.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Małogoszczu wspiera lokalnych twórców. Biblioteka jako wydawca wydała trzy pozycje książkowe, po części dzięki wsparciu finansowemu z Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz.
1. Widok z kalenicy. Pogwarki z Jarkowy Góry Anny Błachuckiej (2011)
2. 20 lat odzyskania praw miejskich. Małogoszcz 1996-2016 (ALBUM ) (2016)
3. Barwy dnia Pelagii Tomczyk (2018)

4. Barwy życia Pelagii Tomczyk (2020)

5. Siódmaha Anny Błachuckiej (2020)

6. Tułacze losy Anny Błachuckiej i Adama Malickiego (2021) 

W MGBP w Małogoszczu zarejestrowanych jest 1377 czytelników, którzy mają do dyspozycji księgozbiór w liczbie 35 283 woluminy. (stan na 31.12.2021r.)

Biblioteka w Małogoszczu działa dla społeczności lokalnej w oparciu o jej zasoby. Naszą misją jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych, wspieranie rozwoju intelektualnego oraz kształtowanie nawyków czytelniczych głównie wśród dzieci i młodzieży.

Scroll to Top