Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Małogoszczu

Pisarka w Żarczycach!

Biblioteka Publiczna w Żarczycach Dużych  w ramach działalności Dyskusyjnego Klubu Książki zorganizowała w dniu 28.05.2019 spotkanie autorskie z Panią Zofią Stanecką autorką wspaniałych książek dla dzieci. Jej proza to bardzo dobra polszczyzna przesiąknięta humorem i mądrością.

W pierwszej części spotkania pisarka przekazała dzieciom informacje o powstawaniu książki: od momentu pojawienia się pomysłu w głowie twórcy, aż do pojawienia się książki w księgarni ,bibliotece albo w domu. Do tego zadania pisarka zaangażowała dzieci, żeby wyznaczyły trasę jaką musi pokonać książka. Nie było to zadanie łatwe, wymagało kreatywności. Uczestnicy warsztatów stwierdzili, że trzeba umieć słuchać, być cierpliwym i mieć w sobie pokorę, by stworzyć coś z czego będziemy zadowoleni. Było to zadania ambitne ,ale dzieci bardzo dobrze sobie poradziły.

W drugiej części spotkania autorka czytała  fragment książki „Basia i wolność” i rozmawiała z dziećmi o tym, czym dla nich jest wolność. Uczestnicy warsztatów  zastanawiali się, co dla nich znaczy ‘’być  wolnym’’, a także czy istnieją jakieś granice wolności, których nie można przekroczyć. Pisarka zachęcała dzieci do odpowiedzi, podpowiadając im kończenie zdań takich jak np.: Jestem wolny, gdy….

W trzeciej części spotkania autorka czytała fragment książki o symbolach narodowych ”Nasza Paczka i niepodległość. O sześciu polskich świętach”. Pisarka tłumaczyła dzieciom znaczenie słowa’ ’symbol’’ poprzez: rozmowę, pokaz i rysowanie. Uczestnicy spotkania otrzymali  również zadanie narysowania symboli wolności, potem nastąpiła prezentacja i omówienie prac. To zadanie dzieci też bardzo dobrze wykonały.

Spotkanie zakończyło się rozdaniem autografów.

W spotkaniu brały udział uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Żarczycach Dużych oraz bibliotekarki i pracownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Małogoszczu.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. W. Gombrowicza w Kielcach we współpracy z Instytutem Książki w Warszawie.

  A.Stańczyk

Scroll to Top