Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Małogoszczu

RODO

Klauzula informacyjna dla czytelnika biblioteki

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Małogoszczu, ul. Jaszowskiego 3A, tel. 41 386 01 38,

e-mail:  bibliotekamalogoszcz@op.pl

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Łukasz Szwarc PROcessor Outsourcing IT, e-mail: biuro@processor.com.pl

 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

i/lub na podstawie Art. 6, ust 1, lit. a  – przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych (promocja wydarzeń kulturalnych związanych z Biblioteką) w tym także w formie zdjęcia, i/lub na podstawie Art. 6, ust 1, lit. c  RODO, i/lub na podstawie Art. 6, ust 1, lit. e RODO

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą

  • firmy wspierające obsługę informatyczną
  • instytucje publiczne współpracujące z Biblioteką w ramach realizacji swoich zadań

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi

Scroll to Top
Skip to content