Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Małogoszczu

“W poczekalni pamięci…” – spotkanie z Anną Błachucką

W dniu 11.02.2020r w bibliotece w Kozłowie odbyło się spotkanie z Anną Błachucką pt. “W poczekalni pamięci – opowieść o bohaterze Powstania Styczniowego Zygmuncie Napoleonie Rzewuskim”

Zygmunt Napoleon Rzewuski urodził się 18 lutego 1843 roku w Kozłowie. Był synem Napoleona Modesta Rzewuskiego i Henryki z Suchodolskich. Uczęszczał do gimnazjum w Kielcach, w Instytucie Agronomicznym w Marymoncie oraz w Instytucie Politechnicznym i Rolniczo-Leśnym w Puławach. W styczniu 1863 poszedł do powstania. Służył pod dowództwem Chmieleńskiego a następnie walczył u boku gen. Bosaka. Potem działał samodzielnie w Kieleckiem w stopniu rotmistrza pod pseudonimem “Krzywda”.

W czasie powstania i po jego zakończeniu w 1864r. był poszukiwany przez Moskali. Musiał uciekać z Polski. Przybył na Zachód, gdzie zaczął studiować w Paryżu i w belgijskiej Gandawie. Po uzyskaniu dyplomu inżyniera budowy dróg i kolei, wrócił na Ziemie Polskie (pod zaborami). Pracował w Poznaniu, następnie przybył do Krakowa a ostatecznie osiadł w Stryju koło Lwowa. Pracował na stanowisku miejskiego inżyniera. Zmarł 15 maja 1897 roku. Spoczywa na cmentarzu w Stryju.

Zygmunt Napoleon Rzewuski był autorem “Wspomnień obozowych z roku 1863 i 1864” W powstaniu styczniowym walczył ze swym stryjecznym bratem – Kazimierzem Rzewuskim.

W spotkaniu wzięli udział: Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz Mariusz Piotrowski, nauczyciele z Zespołu Placówek Oświatowych w Kozłowie, bibliotekarze, młodzież szkolna, mieszkańcy Kozłowa oraz pasjonaci historii z Ludyni.

M. Kot

Scroll to Top