Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Małogoszczu

Akcja Żonkile 2023

Akcja Żonkile 2023

W dniu 19.04.2023r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu z inicjatywy Pani Magdaleny Wiklina została zorganizowana mini sesja naukowa w 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Gośćmi tego wydarzenia była klasa 7 SP im. 24 Lutego 1863R. Do akcji włączył się również gospodarz tego obiektu Pan Burmistrz Mariusz Piotrowski, Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Małogoszczu Marta Kot, nauczyciele: wspomniana Pani Magdalena Wiklina – nauczyciel historii oraz Pani Beata Kowalik – nauczyciel j. polskiego. Wyżej wymienione osoby przedstawiły krótkie prelekcje na temat II wojny światowej w kontekście getta warszawskiego, społeczności żydowskiej w Małogoszczu oraz przedstawiona została literatura zarówno w prozie jak i w poezji. Wszyscy uczestnicy uczcili minutą ciszy bohaterów powstania w getcie warszawskim. Na zakończenie papierowe żonkile trafiły do pracowników tutejszego urzędu.
 
M. Kot
Scroll to Top