Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Małogoszczu

Konkurs czytelniczy – “Najlepszy Czytelnik Wakacji 2024”

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO

                                                „Najlepszy Czytelnik Wakacji 2024″”

 ZASADY UCZESTNICTWA I NAGRODY W KONKURSIE 

 1. Organizatorem konkursu czytelniczego „Najlepszy Czytelnik Wakacji 2024” jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Małogoszczu, ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz, tel. 41 3860138
 2. Konkurs trwa od 24 czerwca do 31 sierpnia 2024r.
 3. Konkurs jest organizowany dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Małogoszcz w czterech kategoriach wiekowych:
 • 3-6 lat
 • 7-10 lat
 • 11-14 lat
 • 15-18 lat
 1. Celem konkursu jest zachęcenie do korzystania z usług Biblioteki, rozwijanie czytelnictwa wśród młodych czytelników, upowszechnianie czytania jako wartościowej formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży.
 2. Zwycięzcą konkursu „Najlepszy Czytelnik Wakacji 2024” w każdej kategorii wiekowej zostanie osoba, o której mowa w pkt 3, która w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia 2024 r. uzyska największą liczbę wypożyczonych książek. W czasie trwania konkursu należy odwiedzać bibliotekę, wypożyczać i czytać książki.
 3. Wyłonienie zwycięzcy konkursu „Najlepszy Czytelnik Wakacji 2024” w każdej kategorii wiekowej dokonają bibliotekarze w oparciu o kartę czytelnika czyli zestawienie ilości wypożyczonych książek.
 4. Osoba uczestnicząca w konkursie musi posiadać swoją własną kartę czytelnika lub założyć ją podczas trwania konkursu.
 5. Wypożyczenia zrealizowane na czytelnicze konto rodziców lub innych członków rodziny nie będą uwzględniane w konkursie.
 6. Nagrodą za I miejsce w każdej kategorii wiekowej będzie upominek oraz książka.
 7. Przewidziane wyróżnienia za drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii wiekowej.
 8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 9 września 2024r. na stronie internetowej biblioteki http://www.biblioteka.malogoszcz.pl oraz FanPage Facebook.
 9. Dane w postaci imienia i nazwiska będą podane do wiadomości publicznej w związku z ogłoszeniem wyników konkursu czytelniczego „Najlepszy Czytelnik Wakacji 2024″”
 10. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej oraz terminie wręczenia nagrody telefonicznie.
 11. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych do potrzeb organizacji konkursu poprzez świadome działanie, jakim jest chęć wzięcia udziału w Konkursie (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane „RODO”) – na podstawie Art.6, ust 1, lit. a oraz Motywu 32 RODO), a także zapoznaniem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych dostępnej poniżej.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Małogoszczu, ul. Jaszowskiego 3A, tel. 41 386 01 38, e-mail: bibliotekamalogoszcz@op.pl
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Łukasz Szwarc PROcessor Outsourcing IT, e-mail: biuro@processor.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
Art.6, ust 1, lit. a – przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych (promocja wydarzeń kulturalnych związanych z Biblioteką, konkursów), w tym także w formie zdjęcia,
i/lub na podstawie Art.6, ust 1, lit. c RODO,
i/lub na podstawie Art.6, ust 1, lit. e RODO
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
firmy wspierające obsługę informatyczną
instytucje publiczne współpracujące z Biblioteką w ramach realizacji swoich zadań
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi

M. Kot

Konkurs czytelnicy – “Najlepszy Czytelnik Wakacji”

Scroll to Top