Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Małogoszczu

Narodowe Czytanie w filiach bibliotecznych w Kozłowie, Złotnikach i Żarczycach Dużych

Narodowe Czytanie w filiach bibliotecznych w Kozłowie, Złotnikach i Żarczycach Dużych

W dniu 08.09.23r. wszystkie filie biblioteczne włączyły się w ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie “Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Dziękujemy panom radnym Adamowi Świerczyńskiemu, Stanisławowi Włodarczykowi, dyrekcji ZPO w Złotnikach oraz Żarczyc Dużych, nauczycielom, bibliotekarzom, uczniom, przedszkolakom, klubowiczom DKK, czytelnikom, KGW z Wygnanowa, KGW z Kozłowa, OSP z Kozłowa za obecność, przyśpiewki oraz wspólne czytanie fragmentów powieści.

Współorganizatorami wydarzenia  były również biblioteki szkolne w Złotnikach oraz w Żarczycach Dużych. Serdecznie dziękujemy.

Na zakończenie każdy kto miał ze sobą egzemplarz lektury mógł ją opieczętować pamiątkowym stemplem z logo wydarzenia.

J. Słabisz, A. Stańczyk, A. Świerczyńska

Scroll to Top
Skip to content