Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Małogoszczu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Małogoszczu

MENU

KATEGORIA OGŁOSZEŃ

KONTAKT

O NAS

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Małogoszczu

Biblioteka Publiczna w Małogoszczu została otwarta 17 grudnia  1947 roku i swą działalność rozpoczęła pod nazwą Gromadzka Biblioteka. Początkowo mieściła się w szkole usytuowanej na miejscu dawnej Betani. Kierownikiem biblioteki był wówczas Roman Kamiński – nauczyciel matematyki. Od 1 stycznia 1952 roku biblioteka została przeniesiona do budynku urzędu gminy mieszczącego się w Rynku. Nastąpiła również zmiana kierownika biblioteki. Została nim Anna Kowalczyk, która na tym stanowisku pracowała do 1996r. W latach 50 – tych w każdej wsi  funkcjonował punkt biblioteczny. Do 1952r. biblioteka wraz z punktami bibliotecznymi posiadała 1 000 woluminów. W 1955 roku w wyniku reorganizacji gmin od gminy Małogoszcz oddzielono trzy wsie, w związku z czym księgozbiór zmniejszył się, bowiem książek z punktów nie zwrócono. W latach 60 – tych i 70 – tych biblioteka poszerza swoją działalność o filie biblioteczne. Z punktów bibliotecznych w Lasochowie, Ludwinowie, Wiśniczu i Kozłowie powstaje jedna biblioteka filialna w Kozłowie. Również w Złotnikach i Żarczycach Dużych utworzono filie biblioteczne, które funkcjonują po dzień dzisiejszy. W 1970 roku biblioteka w Małogoszczu zostaje przeniesiona na ulicę Warszawską 11. Tam funkcjonuje pięć lat do 1975r., potem zostaje przeniesiona na Osiedle do Domu Młodego Robotnika. Na początku 1991 roku nastąpiły zmiany organizacyjne bibliotek. Biblioteka podporządkowana została samorządowi i wójtowi małogoskiemu a merytorycznie Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach. Jej lokum stanowił Urząd Gminy przy ul. Jędrzejowskiej 15. W 1996r. nastąpiła zmiana statusu biblioteki, która stała się Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną, gdzie funkcję dyrektora objęła Grażyna Skrobot. W 2021 roku dyrektorem biblioteki została Marta Kot. Od 2006 roku biblioteka mieści się w nowo wybudowanym Ratuszu Miejskim przy ul. Jaszowskiego 3A i jest samorządową instytucją kultury. Ogólna powierzchnia biblioteki wynosi 120 m². Biblioteka zajmuje pięć pomieszczeń na parterze: wypożyczalnię, czytelnię, czytelnię internetową, pokój dyrektora oraz pomieszczenie socjalne. Jest również dostosowana dla osób niepełnosprawnych.  Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Małogoszczu zatrudnia 5 bibliotekarek, z czego trzy osoby pracują w filiach bibliotecznych, mieszczących się w budynkach szkół, dzięki czemu istnieje ścisła współpraca z  bibliotekami szkolnymi, umożliwiając dzieciom i młodzieży dostęp do większego i bogatszego księgozbioru, jakimi dysponują filie i który jest sukcesywnie wzbogacony w miarę posiadanych i pozyskiwanych środków finansowych.

Scroll to Top
Skip to content