Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Małogoszczu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Małogoszczu

MENU

KATEGORIA OGŁOSZEŃ

KONTAKT

REJESTRY I EWIDENCJA

REJESTRY

NAZWA

SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA

Rejestr czytelników Zgodnie z obowiązującymi przepisami
Rejestr delegacji pracowników Zgodnie z obowiązującymi przepisami
Rejestr odwiedzin w czytelni Zgodnie z obowiązującymi przepisami
Rejestr czytelników korzystających ze stanowiska komputerowego Zgodnie z obowiązującymi przepisami
Rejestr ubytków Zgodnie z obowiązującymi przepisami
Rejestr zwolnień od pracy w celach prywatnych Zgodnie z obowiązującymi przepisami
Rejestr wyjść służbowych Zgodnie z obowiązującymi przepisami
Rejestr umów, zlecenie, o dzieło Zgodnie z obowiązującymi przepisami
Rejestr upoważnień Zgodnie z obowiązującymi przepisami
Rejestr pieczęci biblioteki i imiennych Zgodnie z obowiązującymi przepisami

EWIDENCJA

NAZWA

SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA

Dziennik korespondencyjny Zgodnie z obowiązującymi przepisami
Księgi kontroli zewnętrznych Zgodnie z obowiązującymi przepisami
Książka środków trwałych Zgodnie z obowiązującymi przepisami
Księgi inwentarzowe Zgodnie z obowiązującymi przepisami
Książka druków ścisłego zarachowania Zgodnie z obowiązującymi przepisami
Dziennik Biblioteki Publicznej Zgodnie z obowiązującymi przepisami
Scroll to Top
Skip to content