Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Małogoszczu

Biblioteka Małogoszcz

Warsztaty komputerowe “Podstawy obsługi komputera i Internetu” z projektu unijnego zakończone!

W dniu 19.03.2012 W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Małogoszczu zakończyły się warsztaty komputerowe dla mieszkańców gminy Małogoszcz (głównie dla seniorów). Mini-Szkolenia trwały od 7 lutego do 15 marca 2012r. i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zorganizowano je w godzinach popołudniowych w formie czterech spotkań dla każdej z grup.

I GRUPA: W. Bień, M. Biskupska, H. Sędecka, W. Barucha, B. Rogozińska

II GRUPA: M. Stańczyk, D. Stańczyk, A. Łuczyńska

III GRUPA: J. Stawski, Z. Gawrońska, H. Kroczek

Razem w warsztatach uczestniczyło 11 osób. Uczestnicy szkoleń poznali podstawowe zasady korzystania z komputera (włączanie/wyłączanie, posługiwanie się myszką, uruchamianie programów); edytora tekstowego (Microsoft Office Word) oraz przeglądarki internetowej (podstawowe techniki wyszukiwania oraz pobierania informacji i dokumentów, portale informacyjne, obsługa poczty elektronicznej, komunikatory). Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał dyplom ukończenia kursu.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt pn.: „Utworzenie kawiarenek internetowych
z bezpłatnym dostępem do Internetu na terenie gminy Małogoszcz”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

M. Kot

Scroll to Top
Skip to content